Milieu


Wij rijden voor een schoon milieu

De afvalstoffen die we bij onze klanten ophalen worden milieuvriendelijk verwerkt. Wij zijn daarbij de schakel tussen ontdoener en verwerker. Uw bouwafval wordt naar een erkend recyclingbedrijf gebracht. Daar wordt alles weer gesorteerd, van reststof naar grondstof. Uw groenafval wordt naderhand gebruikt als compost. Uw puin wordt gebruikt nadat het gebroken is in verschillende gradaties, als fundatiemateriaal in de weg en waterbouw, of als erfverharding. Ook daarom, DinkelTrans.

Containerauto’s | EURO5

Met milieuvriendelijke containerauto’s EURO 5 worden de containers geplaatst en opgehaald. Met deze trucks mogen we ook milieuzones in.

Milieuzones zijn onlangs ingesteld door de overheid en dit zijn gebieden waar alleen ‘schone’ vrachtauto’s mogen rijden.
Er gelden toegangscriteria in dit gebied zodat oude en vervuilende vrachtwagens worden geweerd. Milieuzones verminderen ter plekke de luchtvervuiling en geluidsoverlast. Schone vrachtauto’s, die aan gestelde eisen voldoen kunnen ongestraft de milieuzone binnenrijden.

Een milieuzone is bedoeld om de leef- en verblijfskwaliteit in de binnenstad te verbeteren. In eerste instantie wat luchtkwaliteit betreft maar ook geluid en bereikbaarheid zijn hiervoor in beeld.

DinkelTrans


074 - 24 35 548